Galeria

FaceBookYoutube

O nas

Prywatne Gimnazjum Salezjańskie im. św. Edyty Stein rozpoczęło swoją działalność 01.09.1999 r. pod patronatem Zgromadzenia Salezjańskiego. Uroczyście szkoła została otwarta i poświęcona przez Jego Eminencję ks. Kard. Henryka Gulbinowicza, ówczesnego Metropolitę Wrocławskiego, przy udziale ks. Inspektora Franciszka Krasonia oraz Kuratora Dolnośląskiego, uczestniczyli w poświęceniu także przedstawiciele Władz Wojewódzkich i Samorządowych.

Misją naszej szkoły we Wrocławiu jest pomoc rodzicom we wszechstronnym rozwoju dzieci poprzez system uprzedzający św. Jana Bosko - tak, aby wyrośli na "uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan" (ks. Jan Bosko). Zmierzamy do tego poprzez życie klimatem rodzinnym, salezjańską radością, indywidualnym traktowaniem oraz stosując zasadę integralnego traktowania uczniów.

Wszystko to sprawia, że gimnazjum stało się faktycznie "szkołą szczęścia".

Program nauczania obejmuje realizację pełnego zakresu materiału ze wszystkich przedmiotów, wzbogaconego o obowiązkową naukę języków obcych (angielski, niemiecki) po 4 godz./tyg. w pierwszej i trzeciej klasie, po 3 godz./tyg. w klasie drugiej, w małych grupach oraz rozszerzenie o jedną godzinę dydaktyczną w cyklu nauczania z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka.

Dla chętnych organizujemy warsztaty z języka niemieckiego i angielskiego, tak w kraju, jak i za granicą /styczeń 2013 roku - język angielski na Malcie, lipiec 2013 roku - warsztaty z języka niemieckiego organizowane w Austrii w ramach Europejskiego Spotkania Młodych/.

Oferujemy także dodatkowe zajęcia informatyczne, multimedialne, teatralne, sportowe: siatkówka, koszykówka oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w danym zakresie. Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu, bibliotekę i kawiarenkę.

Na uwagę zasługuje teatr szkolny, który posiada nie tylko swoją własną scenę, ale także swój własny repertuar, inscenizacje autorstwa nauczycieli i uczniów są przyjmowane z wielką radością przez widzów, którymi zazwyczaj są członkowie szkolnej rodziny salezjańskiej.

Na terenie należącym do szkoły i jej budynku znajdują się:, nowoczesna siłownia, boisko szkolne oraz kawiarenka. Proponujemy plenerowe zajęcia oraz wyjazdy tematyczno-krajoznawcze, uzupełniające wiedzę teoretyczną.

Radzie pedagogicznej przewodniczy ks. dyrektor, salezjanin, do grona pedagogicznego należą nauczyciele świeccy, jeden salezjanin i siostra zakonna. Wszyscy nauczyciele posiadają doskonalą znajomość systemu prewencyjnego i wychowawczej tradycji salezjańskiej. Budowana jest silna więź między wychowawcami i wychowankami, co sprawia, że skuteczność oddziaływania jest owocna.

Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, otwarci są na problemy młodzieży, zgodnie z maksymą powtarzaną przez św. Jana Bosko, która mówi, że "wychowanie jest trudne, wychowanie jest możliwe, wychowanie jest sprawą serca."

Realizacja różnorakich celów zakładanych w programach wychowawczych wspierana jest przez duszpasterstwo młodzieżowe. Każdy okres liturgiczny poprzedzany jest tematycznym apelem. I tak w okresie Wielkiego Postu dla wszystkich uczniów odprawiane są rekolekcje, a młodzież tradycyjnie kroczy poprzez park przy ul. Nowowiejskiej, odprawiając nabożeństwo Drogi krzyżowej.

W okresie Bożego Narodzenia organizowana jest adoracja Dzieciątka poprzez wystawiane Jasełka.

Miesięczna spowiedź i msza św. są bardzo oczekiwane przez całą szkołę.

W ramach duszpasterstwa szkolnego młodzież klas III przygotowywana jest do sakramentu bierzmowania, który przyjmuje wspólnie w kościele św. Michała Archanioła. Praca nauczycieli wspierana jest przez psychologa i pedagoga szkolnego.

Zakładamy aktywną współpracę z rodzicami poprzez zaplanowane wspólnotowe spotkania z rodzicami i rozmowy indywidualne.

Zajęcia odbywają się jednozmianowo w godzinach od 8.00 do 15.15, codziennie poprzedza je 15-minutowy apel. Istnieje możliwość korzystania z obiadów.

Udostępnij