Galeria

FaceBookYoutube

Tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham...

W poniedziałek 29 maja uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej Prymicyjnej, którą dla społeczności naszego gimnazjum odprawił ks. Maciej Michalak. Kazanie prymicyjne wygłosił ks. Jan Gondro dyrektor gimnazjum, obecni byli rodzice ks. Macieja.

ks. dyrektor kazanie zakończył następującymi zdaniami:

„Niech kapłaństwo Chrystusowe, którym zostałeś obdarzony, prowadzi Cię do pełni życia w Chrystusie, przez zanoszenie gorących próśb i błagań, pokorną posługę sakramentalną, oraz wytrwanie w powołaniu. Uległość Bogu na wzór Chrystusa, niech uchroni Cię od śmierci wiecznej oraz pomaga wszystkim innym przez Twoją posługę kapłańską uczestniczyć w zbawieniu wiecznym, wyjednanym przez cierpienie Jezusa, najwyższego kapłana dóbr przyszłych.”

/W nawiązaniu do Hbr 5,7-10/

W tym szczególnym Dniu, dziękowaliśmy Bogu za dar Jego kapłaństwa i życzyliśmy, aby napełniała Go Boża miłość, radość gościła w Jego sercu, a uśmiech na ustach. Zapewniliśmy również o modlitewnej pamięci. Koło Teatralne zaś zaprezentowało humorystyczny spektakl- upominek Czerwony Kapturek i inni.

Po przedstawieniu uczniowie świętowali przy herbacie i paczkach, w jadalni szkolnej zgromadzili się nauczycieli i goście na śniadaniu.

Ksiądz Maciej Michalak pełnił asystencję w naszej szkole w roku szkolnym 2012/13. Z wykształcenia historyk często spotykał się z uczennicami i uczniami podczas lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych, towarzyszył na przerwach i brał udział w licznych wyjazdach. Razem ze współbraćmi z Krakowa głosił rekolekcje wielkopostne dla uczniów i formacyjne dla nauczycieli. Obecne klasy pierwsze zaś poznały go na obozie integracyjnym w Wiśle.

Szczęść Boże!
Magdalena Milczanowska
nauczycielka gimnazjum

Udostępnij